Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

"Stay in school, school is fun"

"Me and EU"
ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
mini-mini-apokries 138.jpg