Πιστεύω και στηρίζω αυτή την πρόταση, γιατί προσπαθούν να φτιάξουν ανθρώπους να μην έχουν γνώμη, φτωχό λεξιλόγιο έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν τους ??πυροβολισμούς?? που τους βομβαρδίζουν και αυτοί σαν άβουλα όντα να κάθονται να τα αποδέχονται όλα. Αυτή είναι η σημερινή γενιά.

Αυτό που ήθελαν το κατάφεραν και με το παραπάνω. Πιστεύουμε σε προκαταλήψεις, σε ανούσια πράγματα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ποιοτικό από τα ??σκουπίδια??. Και το πιο σημαντικό δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ελευθερία από την ??τύφλωση?? ή με άλλα λόγια την δικτατορία !!!

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22