Το Ωράριο Λειτουργίας του Σχολείου μας

ΩΡΕΣ
ΑΠΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η 8.15
45 λ
9.00
5
2η 9.05
45 λ
9.50
10
3η 10.00
45 λ
10.45
10
4η 10.55
40 λ
11.35
10
5η 11.45
40 λ
12.25 10
6η 12.35 40 λ
13.15
5
7η 13.20
40 λ
14.00
 

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22