Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή  αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής  12/10-2-2016, ανέθεσε την μετακίνηση των εκπαιδευτικών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου :

1. Για την Ίταλία από 3-10/4/2016 στο Landmarks Travel

ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης.

Συνολικά κατατέθηκαν οι εξής προσφορές:

        1.  LANDMARKS TRAVEL 470 ? ανά ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 14 της Υ.Α.  υπ. αριθ. 129287/Γ2/10-11-2012  η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Δευτέρα 15/2/2016 και ώρα 12:30, και θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Συνημμένα:
Download this file (10γυμνασιο erasmus σικελια ρωμη.doc)Landmarks[ ]166 kB

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22