Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών (Π.χ λόγω κατάληψης) γίνεται  αναπλήρωση τους με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών

β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και

γ) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων.

Νόμος : 4326/13-5-2015 , αρθ. 14

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22