Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

Στα τέλη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η κοινή προσπάθεια των Ευρωπαϊκών χωρών να επαναφέρουν την ήπειρο στην κατάσταση που βρισκόταν πριν τους δύο μεγάλους πολέμους. Με το πέρασμα του χρόνου, η δύναμη αυτής της ένωσης αυξάνεται καθώς η ένταξη περισσότερων κρατών είναι γεγονός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή ενοποίηση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επηρεάζει αρκετά τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας.

   Η επίδραση της Ε.Ε. σε όλα της τα μέλη, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι θετική. Αρχικά, με την οικονομική σύγκλιση πραγματοποιείται η ισορρόπηση των οικονομιών στην ήπειρο, αφού η απόσταση των δυνατών χωρών με τα πιο αδύναμα κράτη μειώνεται. Επιπλέον, στην περίπτωση της χώρας μας, η Ελλάδα πριν ενταχθεί στην Ε.Ε. υστερούσε σε διάφορους τομείς σε σύγκριση με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, κάτι που την καθιστούσε υποανάπτυκτη και απομονωμένη. Όμως με την είσοδο της στην τότε ΕΟΚ, η τεχνολογία, οι επιστήμες και πολλοί άλλοι τομείς αναπτύχθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να ανακτήσει έδαφος στην πορεία της προς την ανάπτυξη . Επίσης χώρες όπως η Ελλάδα, αναγκάζονται να ακολουθήσουν μια σειρά από κανόνες και νόμους, οι οποίοι βοηθούν την κοινωνία μας να εκσυγχρονιστεί και να εξασφαλίσει στους πολίτες της τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

   Βέβαια, η ενοποίηση των μελών της Ε.Ε. έχει και την αρνητική της πλευρά. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης ανάμεσα στα κράτη της ηπείρου. Πιο αναλυτικά, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να αποτελέσει απειλή για την εθνική ταυτότητα ή προσωπικότητα μίας χώρας καθώς οι παραδόσεις και τα έθιμα ξεχνιούνται και υιοθετούνται ξένοι τρόποι ζωής που δεν συμβαδίζουν με τη νοοτροπία ενός λαού. Άλλος ένας κίνδυνος που κρύβει η ενοποίηση των χωρών είναι η οικονομική εξάρτηση των αδύναμων κρατών από τις  οικονομικά ισχυρές χώρες της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, εάν δεν επιτευχθεί μια στοιχειώδεις σύγκλιση της οικονομίας ανάμεσα στα κράτη ? μέλη, η υπερίσχυση της οικονομίας των ισχυρών είναι πιθανή με αποτέλεσμα η πιο αδύναμη πλευρά να αναγκάζεται να εξαρτηθεί απ? την πιο δυνατή.

   Συμπεραίνοντας, πιστεύω πως, αν όλες οι χώρες της Ευρώπης διαχειριστούν κατάλληλα τη θέση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα υπάρχουν μόνο οφέλη για τα κράτη της ηπείρου χωρίς να κινδυνεύουν από την αρνητική επίπτωση της ενοποίησης τους.

Μιχάλης Σαμωνάκης, Γ4, Φεβρουάριος 2019

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22