Δείτε τα σχετικά αρχεία.

3.300 voucher ....σημαίνει τα χρήματα πίσω μετά το Νοέμβριο του 2021...κυβερνητική απόφαση το επιτρέπει. Επισυνάπτεται το voucher.

1000 ευρώ διαχειριστικά και ακυρωτικά έξοδα επισυνάπτω το τιμολόγιο.

Λογικά από τις 15/6 θα υπάρχει διαθέσιμο το ποσό για επιστροφή.

Θα ενημερωθείτε και μέσω SMS σχετικά.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22