Δείτε το συνημμένο με το αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από 1 Ιουνίου 2020.

Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται μόνο την ώρα που ξεκινάνε τα μαθήματα και να αποχωρούν μόλις τελειώνουν τα μαθήματά τους. Δεν παραμένουν στο σχολείο! 

Οι μαθητές της Γ' Τάξης να μην ξεχάσουν να φέρουν μία φωτογραφία για τα απολυτήρια και όλοι οι γονείς να έχουν ενημερώσει το σχολείο για το email στο οποίο θα παραλάβουν τον έλεγχο προόδου των μαθητών μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22