Σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογος λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες λόγω COVID-19 και σταθμίζοντας την συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη δια ζώσης που προηγήθηκε, αποφάσισε για την προαγωγή/απόλυση ΟΛΩΝ των μαθητών εκτός όσων διέκοψαν τη φοίτησή τους π.χ αλλοδαπούς (δεν αφορά τους μαθητές που είχαν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση λόγω covid-19).

Οι έλεγχοι προόδου θα σας σταλούν με email την ερχόμενη εβδομάδα.

Προσεχώς θα υπάρξει ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές εγγραφές για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Λύκειο.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22