ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018-2019

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ Σύνδεσμος
Γ1 Δημιουργία Παιχνιδιού στο sploder.com.
Γ1 Λεύκωμα της τάξης
Γ1 Πείτε μια ιστορία από τη σχολική σας ζωή στο SCRATCH.
Γ1

Φτιάξτε ένα παιχνίδι στο SCRATCH

Γ1 Πείτε ένα ανέκδοτο με το SCRATCH.
Γ1 Φτιάξτε ένα παιχνίδι στο SCRATCH
Γ1 Λεύκωμα της τάξης
Γ1 Ένα microsite για την τάξη σας στο weebly.com ή στο wix.com.
Γ2 Λεύκωμα της τάξης
Γ2 Δημιουργία Παιχνιδιού στο sploder.com.
Γ2 Φτιάξτε ένα παιχνίδι στο SCRATCH
Γ2 Πείτε ένα ανέκδοτο με το SCRATCH.
Γ2 Ένα microsite για την τάξη σας στο weebly.com ή στο wix.com.
Γ2 Δημιουργία Παιχνιδιού στο sploder.com.
Γ3 Ένα microsite για την τάξη σας στο weebly.com ή στο wix.com.
Γ3 Λεύκωμα της τάξης
Γ3 Φτιάξτε ένα παιχνίδι στο SCRATCH
Γ3 Πείτε μια ιστορία από τη σχολική σας ζωή στο SCRATCH.
Γ3 Δημιουργία Παιχνιδιού στο sploder.com.
Γ3 Πείτε ένα ανέκδοτο με το SCRATCH.
Γ3 Λεύκωμα της τάξης
Γ4 Ένα microsite για την τάξη σας στο weebly.com ή στο wix.com.
Γ4 Λεύκωμα της τάξης
Γ4 Πείτε ένα ανέκδοτο με το SCRATCH.
Γ4 Να εξωμολογηθουμε τα προβληματα μας μεσω του Scratch
Γ4 Ένα microsite για την τάξη σας στο weebly.com ή στο wix.com.
Γ4 Λεύκωμα της τάξης
Γ5 Φτιάξτε ένα παιχνίδι στο SCRATCH
Γ5 Λεύκωμα της τάξης
Γ5 Ένα microsite για την τάξη σας στο weebly.com ή στο wix.com.
Γ5 Πείτε ένα ανέκδοτο με το SCRATCH.
Γ5 Δημιουργία Παιχνιδιού στο sploder.com.
Γ5 Ένα microsite για την τάξη σας στο weebly.com ή στο wix.com.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22