Εγκρίθηκε η αίτηση που υπόβαλε το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου στο Ι.Κ.Υ. σχετικά με τη συμμετοχή του στη δράση ? Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης?, με κωδικό 2014-1-EL01-KA101-000187, τίτλο: «Our School Meets Europe!» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι σε διάρκεια 2 ετών πάνω από 10 καθηγητές θα παρακολουθήσουν εβδομαδιαία εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Τουρκία, στην Φινλανδία και στην Ιταλία.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22