ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

 
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
· ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
· ΣΗΜΑ
· ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

· ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
· ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
· ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
· ΚΤΙΡΙΑ
· ΤΜΗΜΑΤΑ
· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
· ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
· ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
· ΕΙΚΟΝΕΣ
· ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

4. ΑΓΟΡΑ
· ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
· ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ

 

· ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
· ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
· ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISING

 

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
· ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
· ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

· ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
· ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
· ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

· ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
· ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
· ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ
· ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ (ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ).

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22