Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή  αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής  XX/1-4-2015, ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στα Χανιά την Πέμπτη 30/4/2015 στο ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή  αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής  25/12-3-2015, ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στην Ιερά Mονή Αγίας Ειρήνης Κρουσώνα την Πέμπτη 2/4/2015 στο Karma Travel ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης.

Το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769.τ.Β/2-12-2011) έγινε η αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή και ανέθεσε την μετακίνηση 3 καθηγητών και 5 μαθητών στις 12-18/5/2014 στην Πολωνία στο Τουριστικό Γραφείο Landmarks Travel στην τιμή των 263? κατά άτομo κρίνοντας την προσφορά του τελευταίου ώς:

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή  αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής  21/5-3-2015, ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στο Κέντρο της Πόλης (Βυζαντινές Εκκλησίες) την Πέμπτη 19/3/2015 στο ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22