Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή ύστερα από την ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου , η επιτροπή  αξιολόγησης ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στo Τσαλικάκι τη Δευτέρα 16/2/2015 στο Quick Greek Tours ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής και ποιοτικής άποψης.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή  αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής  16/9-2-2015, ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στην Αθήνα και στους Δελφούς από 25-3-15 έως και 29-3-15 στο πρακτορείο Melini Travel ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης.

Συνημμένα:
Download this file (athens-delphoi2015.rar)athens-delphoi2015.rar[ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ]606 kB

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή ύστερα από την ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου , η επιτροπή  αξιολόγησης ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στo Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου την Παρασκευή 30/1/2015 στο Quick Greek Tours ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής και ποιοτικής άποψης.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή  αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής  18/17-2-2015, ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στο Οινοποιείο Μπουτάρη στο Σκαλάνι την Τετάρτη 11/3/2015 στο ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΛΑΣΙΘΙΟΥ ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης (για ισοδύναμες προσφορές έγινε κλήρωση).

Το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769.τ.Β/2-12-2011) έγινε η αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή και ανέθεσε την μετακίνηση 2 καθηγητών και 3 μαθητών στις 2-7/6/2013 στην Πορτογαλία στο Τουριστικό Γραφείο Landmarks Travel στην τιμή των 615 € κατά άτομo κρίνοντας την προσφορά του τελευταίου ώς:

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22