Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή  αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής  5/4-11-2014, ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη από Τετάρτη 26-11-14 έως και Δευτέρα 1-12-14 στο πρακτορείο Melini Travel ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης.

Το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769.τ.Β/2-12-2011) έγινε η αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή και ανέθεσε την μετακίνηση 5 καθηγητών και 5 μαθητών στις 14-21/2/2013 στην Ολλανδία στο Τουριστικό Γραφείο Landmarks Travel στην τιμή των 510 € κατά άτομo κρίνοντας την προσφορά του τελευταίου ώς:

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή αξιολόγησης ανέθεσε την μετακίνηση περίπου 35 μαθητών της ομάδας του Προγράμματος COMENIUS του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στα Χανιά, στο Πρακτορείο CTRS Travel ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής και ποιοτικής άποψης και αρτιότερη κατάθεση προσφοράς.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22