Το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769.τ.Β/2-12-2011) έγινε η αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή και ανέθεσε την μετακίνηση 3 καθηγητών στις 18-24/11/2012 στην Πολωνία στο Τουριστικό Γραφείο VAI Travel στην τιμή των 460 ? κατά άτομo κρίνοντας την προσφορά του τελευταίου ώς:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 3/10.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή αξιολόγησης ανέθεσε την μετακίνηση 33 μαθητών της ομάδας του Προγράμματος COMENIUS του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στα Μάλια Ηρακλείου, στον Κατσαπρακάκη Νικήτα ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής και ποιοτικής άποψης και αρτιότερη κατάθεση προσφοράς.

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 τα τμήματα Γ1,Γ2 συνοδευόμενα από την Κα Αθανασιάδου, τον Κο Αμβροσιάδη, την Κα Κουλούρη και την Κα Παναγιωτοπούλου πραγματοποίησαν περιπατητική εκδρομή στο Στρούμπουλα στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Ο καιρός βοήθησε για μια επιτυχημένη εκδρομή με εντυπωσιακές εικόνες.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22