Αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Φτιάξανε ανθρώπους που δεν έχουν διάθεση να ακούσουν αυτά που σε περίοδο δικτατορίας ήταν απαγορευμένα.

Οι σημερινοί νέοι δεν επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία να ακούσουν κάτι διαφορετικό, θεωρώντας ότι επειδή τους είναι αδιάφορο δεν είναι και σημαντικό. Έχουν συγκεκριμένα ακούσματα και ερεθίσματα. Αυτά τους τα έχει δημιουργήσει το πολιτικό καθεστώς έτσι ώστε να είναι ανίδεοι και να δέχονται ό,τι κι αν το κράτος τους υποβάλλει. Κατά την περίοδο της δικτατορίας τα απαγορευμένα ήταν τα εξής: κείμενα, ποιήματα, τραγούδια, άρθρα , εικόνες που είχαν περιεχόμενο αντίθετο με τις αντιλήψεις του καθεστώτος.Έτσι και σήμερα έχει δημιουργηθεί ένας λαός που έχει υποστεί κατά κάποιο τρόπο «πλύση εγκεφάλου» και με τη δική θέληση γίνεται ένα άβουλο όν που δεν δέχεται το διαφορετικό, του οποίου το περιεχόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί επαναστατικό. Έργα που προσπαθούν να «ξυπνήσουν» τον κόσμο δεν γίνονται αποδεκτά. Κάλλια Γ.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22