Σύμφωνα με την Υ.Α. 12928/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Τ Β΄ 2-12-2011) και μετά την κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Δ/ντή, η επιτροπή αξιολόγησης, με το υπ.αριθμ. πρακτικό επιλογής   /16-1-2017, ανέθεσε την μετακίνηση μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στην Αθήνα και στα Τρίκαλα από 13-3-17 έως και 16-3-17 στο πρακτορείο Travel Hall ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτικής και οικονομικής άποψης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 14 της Υ.Α.  υπ. αριθ. 129287/Γ2/10-11-2012  η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Πέμπτη 19/1/2017 και ώρα 12:30, και θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Συνημμένα:
Download this file (ΝΑΥΠΛΙΟ2017.zip)ΝΑΥΠΛΙΟ2017.zip[ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ]871 kB

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22