Ανακοινώνεται ότι το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, σύμφωνα με την Τ.Α. 33120 / ΓΔ4 / 06-03-2017 (ΦΕΚ 681, τεύχος Β '/ 06-03-2017) και κατόπιν σχετικής προκήρυξης και αξιολόγησης των προσφορών των τουριστικών γραφείων από την επιτροπή ανέθεσε τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών και μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου:

1. Για την Ιταλία και την Πορτογαλία στο Landmarks Ταξίδι ως πλέον συμφέρουσα προσφορά από ποιοτική και οικονομική άποψη.

Συνολικά κατατέθηκαν οι προσφορές:

 

Βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης η προθεσμία για πιθανές αντιρρήσεις λήγει την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 12:30 και θα πρέπει να υποβληθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Συνημμένα:
Download this file (LANDMARKS_POR_ITA.rar)LANDMARKS_POR_ITA.rar[ ]384 kB

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22