Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας συνεργασία - αδελφοποίηση με 3 Ευρωπαϊκά Σχολεία από Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία με θέμα την αυθεντική φωτογράφιση από τους ίδιους τους μαθητές των τόπων τους. Οι συμμετέχοντες ήταν 13 παιδιά της Γ' τάξης και οι καθηγητές: Μανέτα Παναγιώτα (Αγγλικής Φιλολογίας) και Τζωρμπατζάκης Αλέξης (Πληροφορικής). Το site του προγράμματος ήταν το lens.is-great.org.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22