Το σχολείο μας πραγματοποίησε την περίοδο 2018-2019 την έρευνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "SELFIE". Στη διπλανή στήλη του ιστότοπού μας φαίνεται ήδη το σήμα που αποκτήσαμε για την υλοποίηση του εργαλείου.

Το SELFIE είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τα σχολεία να αξιολογήσουν πώς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για καινοτόμο και αποτελεσματική μάθηση. Με το SELFIE, τα σχολεία μπορούν να σχηματίσουν μια εικόνα της προόδου τους όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπευθύνων σχολείου. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει να ξεκινήσει διάλογος εντός του σχολείου για πιθανούς τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Το SELFIE δίνει επίσης τη δυνατότητα στο σχολείο να παρακολουθεί την πρόοδό του στην πάροδο του χρόνου.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22