Λέγεται Comenius (το όνομα ενός μεγάλου Ευρωπαίου παιδαγωγού) και είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Δια βίου μάθηση με σχολικές συμπράξεις. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν σχολεία που θέλουν να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν άλλα σχολεία του εξωτερικού, παράγοντας συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο. Το 10ο Γυμνάσιο, συμμετέχει με ενθουσιασμό σε ένα τέτοιο πρόγραμμα σε μία συνεργασία 5 συνολικά χωρών (Πολωνία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία και Ελλάδα).

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22